Ateliér LUCIDA je certifikován podle normy ISO 9001:2009.

V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který naše organizace používá pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.


Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 :
 • poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
 • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě;
 • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů;
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
 • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.);


Kopie certifikátu ISO v češtině je zde (soubor PDF, 1360 kB).
Kopie certifikátu ISO v angličtině je zde (soubor PDF, 1382 kB).

© 2011 Lucida s.r.o., Všechna práva vyhrazena.