Ateliér LUCIDA je certifikován podle normy ISO 9001:2009.

V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který naše organizace používá pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.


Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 :


Kopie certifikátu ISO v češtině je zde (soubor PDF, 1360 kB).
Kopie certifikátu ISO v angličtině je zde (soubor PDF, 1382 kB).